Tài sản ngân hàng phình to

Hố ngăn cách quy mô tài sản giữa các khu vực thị trường tài chính: ngân hàng, thị trường vốn, bảo hiểm ngày càng sâu thêm… Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối 2017, tổng tài sản hệ thống tổ chức tín dụng đạt trên 10 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đến…

Cần ứng xử đúng với Bitcoin

Phải nói một cách đầy đủ rằng Bitcoin (thường được ký hiệu là BTC) không phải là một loại tiền tệ theo những hình thái tiền tệ mà chúng ta từng biết và sử dụng. rut tien the tin dung Tiền tệ hiểu theo nghĩa rộng là tất cả những vật được sử dụng để…